Tim

Ass. dr Igor Stefanović
Prof. dr Sanja Krejović Trivić
specijalista otorinolaringologije
Dr Jasmina Jocić Stojanović
specijalista pedijatrije
Dr Tatjana Knežević
specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Dr Bojan Perišić
specijalista otorinolaringologije
Irena Stanković Janković
Irena Stanković Janković
diplomirani defektolog - logoped