Др Јасмина Јоцић Стојановић

Др Jaсмина Јоцић Стојановић
Примаријус, специјалиста педијатрије, субспецијалиста пулмологије

Основне студије на Медицинском факултету Универзитета у Београду завршила 2005. године. Потом на истом факултету завршава Академске специјалистичке студије из области ендокринологије, а затим 2014. године стиче звање специјалиста педијатрије на Медицинском факултету Универзитета у Београду.

2020. године завршава ужу специјализацију из области дечје пулмологије на Универзитетској дечјој клиници Медицинског факултета у Београду, а 2022. године стиче звање Примаријуса.

Каријеру започиње у КБЦ Др Драгиша Мишовић – Дедиње у Болници за дечје плућне болести и туберкулозу (од 2007. до 2021. године), а потом професионалну каријеру наставља у педијатријској ординацији „Дечји свет“ у Београду.

Учествовала је на бројним међународним и националним стручним конгресима и научним скуповима као аутор и коаутор, као и у многим стручним истраживачким радовима. Поседује дугогодишње искуство у клиничким студијама.

Активно се служи енглеским језиком.