Ирена Станковић Јанковић

Ирена Станковић Јанковић

Рођена 1979. године у Призрену где је завршила основну и средњу медицинску школу. Дефектолошки факултет у Београду је завршила 2004. године и стекла звање дипломирани дефектолог – логопед. Стручни испит положила 2006. године у Министарству здравља чиме стиче лиценцу за рад и звање здравствени сарадник – дипл. дефектолог – логопед. 2014. године стиче и звање мастер логопед.

2010.године – Завршила је двосеместралну едукацију „Општа реедукација психомоторике и релаксације“ и „Специфична реедукација психомоторике са општом дефектолошком дијагностиком“ (Институт за ментално здравље),

2018. године уписује и едукацију Системска породична терапија (Институт за ментално здравље) и тренутно је на завршној години.

Приправнички стаж обављала у Дому здравља Земун, где је и запослена од 2008. године у Развојном саветовалишту. У свом раду је фокусирана на децу предшколског узраста. Ради на детекцији, раној интервенцији, дијагностици и третманима говорно језичких поремећаја. У својој пракси користи и знање стечено на курсу за примену Узрасно развојних упитника (УРД).

Предавач је и у Школи родитељства.

Завршила је и обуке за Породично оријентисане ране интервенције и Разиграно родитељство (УНИЦЕФ) и примењује их у раду.

Такође, ЦСТ фацилитатор је за Програм обуке (СЗО) за неговатеље у породицама са децом са развојним поремећајима или одступањима.

Континуирано се едукује на семинарима у земљи и иностранству.