Тим

Асс. др Игор Стефановић
Проф. др Сања Крејовић Тривић
специјалиста оториноларингологије
Др Јасмина Јоцић Стојановић
специјалиста педијатрије
Др Татјана Кнежевић
специјалиста физикалне медицине и рехабилитације
Др Бојан Перишић
специјалиста оториноларингологије
Ирена Станковић Јанковић
Ирена Станковић Јанковић
дипломирани дефектолог - логопед