Асс. др Игор Стефановић

Др Игор Стефановић је специјалиста педијатрије, уже специјалности из кардиологије са вишегодишњим радним искуством.

У свом свакодневном раду интензивно се бави свим пољима дечије кардиологије. Посебно је специјализован за ехокардиографију и интервентну кардиологију.

Медицински факултет у Београду завршио 2005. год са просечном оценом 9.0. Последипломске студије из области кардиологије на Медицинском факултету у Београду започео 2005. год. На Универзитетској дечјој клиници запослен од 2005. год. на одељењу кардиологије. Интензивно се бави свим пољима дечије кардиологије. Октобра 2013. године завршио специјалистички испит из педијатрије са одличном оценом.

После обуке из области дечје кардиологије, од 2010. учествује у комплетној неинвазивној и инвазивној кардиолошкој дијагностици, при чему годишње изврши око 2000 ехокардиографских прегледа и око 70 катетеризација срца код деце са урођеним срчаним манама  (од којих је око 30% терапијских, односно интервентних процедура).

Током 2020. усавршавао се из области интервентне кардиологије у Hertzzentrum Лајпциг – Немачка.

Члан је више домаћих и страних удружења.

Члан је Европског удружења кардиолога, Удружења за ехокардиографију Србије, Лиге за хипертензију Србије.

Тренутно је запослен је на Универзитетској дечјој клиници у Београду.