pregledi

Прегледи

Специјалистичка педијатријска ординација Др Анета Јовановић се бави прегледима здраве и болесне деце, систематским прегледима са праћењем раста и психомоторног развоја од рођења до пунолетства, уз велику посвећеност и љубав према деци. Обављамо следеће прегледе:

Превентивни прегледи здравог детета

Систематски прегледи новорођенчета, одојчета, малог детета, предшкоског и школског детета са праћењем раста (мерење телесне дужине/висине, телесне масе, обима главе, израда графикона раста), психомоторног развоја, вакцинација по календару обавезне имунизације и саветовање о исхрани (савети о дојењу, увођење немлечне исхране), савети о нези коже детета.

  • Преглед новорођенчета у првом месецу живота, по изласку из породилишта: стручна помоћ и савети у вези са дојењем, напредовањем у телесној тежини, здравственим стањем детета.
  • Систематски преглед бебе који се обавља са навршених месец дана живота, а затим на сваких месец дана до навршеног шестог месеца, као и са навршених 9 месеци живота.
  • Систематски преглед детета са навршених годину дана живота (12 до 15 месеци)
  • Систематски преглед детета у узрасту од 18 до 24 месеца живота, у 3, 4, 5, 6/7 години, као и у школском узрасту до пунолетства.
  • Систематски преглед детета пред полазак у вртић
  • Превентивни преглед пре упућивања у колектив деце, одлазак на рекреативну наставу/екскурзију

Вакцинација

Вакцинација се спроводи према термину давања вакцине у одређеном узрасту, а према календару обавезне имунизације.

Педијатријски прегледи болесног детета

Узимање анамнезе, физикални преглед по системима, преглед са ОРЛ прибором – отоскопом. Упућивање и анализа лабораторијских и других дијагностичких процедура. Постављање дијагнозе и одређивање терапије. Консултација са педијатром, ради давања савета, тумачења лабораторијских и дијагностичких анализа.

Специјалистички консултативни прегледи

У нашој ординацији можете обавити специјалистичке консултативне прегледе стручњака из области дечје пулмологије, физикалне медицине, оториноларингологије, кардиологије, радиологије, гастроентерологије и хирургије.

Услуге логопеда

У нашој ординацији логопед се бави свим аспектима говора и језика, пре свега детекцијом, дијагностиком и превенцијом говорно језичких поремећаја.

Пружамо подршку родитељима кроз саветодавне и практичне обуке, јер деца најбоље напредују и уче у породичном окружењу кроз игру и рутине.

Услуге логопеда су:

  • Логопедско тестирање-први преглед
  • Логопедско тестирање деце у склопу превентивних прегледа
  • Логопедско тестирање деце за упис у први разред
  • Рана стимулација кроз саветодавни рад са родитељима