pregledi

Pregledi

Specijalistička pedijatrijska ordinacija Dr Aneta Jovanović se bavi pregledima zdrave i bolesne dece, sistematskim pregledima sa praćenjem rasta i psihomotornog razvoja od rođenja do punoletstva, uz veliku posvećenost i ljubav prema deci. Obavljamo sledeće preglede:

Preventivni pregledi zdravog deteta

Sistematski pregledi novorođenčeta, odojčeta, malog deteta, predškoskog i školskog deteta sa praćenjem rasta (merenje telesne dužine/visine, telesne mase, obima glave, izrada grafikona rasta), psihomotornog razvoja, vakcinacija po kalendaru obavezne imunizacije i savetovanje o ishrani (saveti o dojenju, uvođenje nemlečne ishrane), saveti o nezi kože deteta.

  • Pregled novorođenčeta u prvom mesecu života, po izlasku iz porodilišta: stručna pomoć i saveti u vezi sa dojenjem, napredovanjem u telesnoj težini, zdravstvenim stanjem deteta.
  • Sistematski pregled bebe koji se obavlja sa navršenih mesec dana života, a zatim na svakih mesec dana do navršenog šestog meseca, kao i sa navršenih 9 meseci života.
  • Sistematski pregled deteta sa navršenih godinu dana života (12 do 15 meseci)
  • Sistematski pregled deteta u uzrastu od 18 do 24 meseca života, u 3, 4, 5, 6/7 godini, kao i u školskom uzrastu do punoletstva.
  • Sistematski pregled deteta pred polazak u vrtić
  • Preventivni pregled pre upućivanja u kolektiv dece, odlazak na rekreativnu nastavu/ekskurziju

Vakcinacija

Vakcinacija se sprovodi prema terminu davanja vakcine u određenom uzrastu, a prema kalendaru obavezne imunizacije.

Pedijatrijski pregledi bolesnog deteta

Uzimanje anamneze, fizikalni pregled po sistemima, pregled sa ORL priborom – otoskopom. Upućivanje i analiza laboratorijskih i drugih dijagnostičkih procedura. Postavljanje dijagnoze i određivanje terapije. Konsultacija sa pedijatrom, radi davanja saveta, tumačenja laboratorijskih i dijagnostičkih analiza.

Specijalistički konsultativni pregledi

U našoj ordinaciji možete obaviti specijalističke konsultativne preglede stručnjaka iz oblasti dečje pulmologije, fizikalne medicine, otorinolaringologije, kardiologije, radiologije, gastroenterologije i hirurgije.

Usluge logopeda

U našoj ordinaciji logoped se bavi svim aspektima govora i jezika, pre svega detekcijom, dijagnostikom i prevencijom govorno jezičkih poremećaja.

Pružamo podršku roditeljima kroz savetodavne i praktične obuke, jer deca najbolje napreduju i uče u porodičnom okruženju kroz igru i rutine.

Usluge logopeda su:

  • Logopedsko testiranje-prvi pregled
  • Logopedsko testiranje dece u sklopu preventivnih pregleda
  • Logopedsko testiranje dece za upis u prvi razred
  • Rana stimulacija kroz savetodavni rad sa roditeljima