Cenovnik

Opcije plaćanja

Pregledi se mogu platiti gotovinom ili platnim karticama.

Za korisnike dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja sa kojima imamo sklopljene ugovore, osiguravajuće kuće u potpunosti pokrivaju usluge pregleda u našoj ordinaciji:

  • DDOR Novi Sad
  • DUNAV osiguranje
  • GENERALI Osiguranje Srbija
  • GLOBOS osiguranje
  • MILENIJUM osiguranje
  • SAVA osiguranje
  • TRIGLAV osiguranje
  • UNIQA osiguranje
  • WIENER Städtische osiguranje